Wyrównywanie terenu

Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, sprost. Dz.U. 94 nr 43 poz. 170) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie w całości lub części przedstawionych treści bez zgody właściciela grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności !!!